Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG - DANSK FEED (LONG AN)
05/05/2020

Home -Danskfeed - THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG LONG AN

PROJECT: VIET THANG LONG AN FEED MILL FACTORY

THE OWNER: VIET THANG LONG AN CO.,LTD.

LOCATION: BEN LUC DISTRICT, LONG AN PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D400A

COMPLETED QUANTITY: 46,000m

CONTRACT VALUE: VND 16,000,000,000


DỰ ÁN: NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG LONG AN

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG LONG AN

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D400A

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 46,000m

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 16,000,000,000 VNĐ

Đối tác