Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÒA ĐÔNG (SÓC TRĂNG)
24/11/2021

Nhà máy điện gió Hòa Đông và Nhà máy điện gió Lạc Hòa bổ sung 60MW năng  lượng tái tạo tại tỉnh Sóc Trăng

PROJECT: HOA DONG WIND POWER PLANT

THE OWNER: FECON J.S.C

LOCATION: VINH CHAU TOWN, SOC TRANG PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D800C

CONTRACT VALUE: VND 19,700,000,000

 

DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HÒA ĐÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

ĐỊA ĐIỂM: THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D800C

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 19,700,000,000 VNĐ

Đối tác