Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ LẠC HÒA (SÓC TRĂNG)
03/11/2021

Trang Chủ - Điện Gió Lạc Hòa

PROJECT: LAC HOA - SOC TRANG WIND POWER PLANT

CONTRACTOR: FECON J.S.C

LOCATION: VINH CHAU, SOC TRANG PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D800C

CONTRACT VALUE: VND 19,200,000,000


DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ LẠC HÒA - SÓC TRĂNG

NHÀ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

ĐỊA ĐIỂM: THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D800C

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 19,200,000,000 VNĐ

Đối tác