Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 1 (TRÀ VINH)
24/11/2021

 VGP News :. | Công ty nhiệt điện Duyên Hải “về đích sớm” so với kế hoạch |  BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

PROJECT: DUYEN HAI 1 THERMAL POWER PLANT

MAIN CONTRACTOR: GEDI (CHINA)

LOCATION: DUYEN HAI TOWN, TRA VINH PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D800C

COMPLETED QUANTITY: 20,000m

CONTRACT VALUE: VND 33,000,000,000


DỰ ÁN: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI

NHÀ THẦU CHÍNH: GEDI (TRUNG QUỐC)

ĐỊA ĐIỂM: THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D800C

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 20,000m

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 33,000,000,000 VNĐ

Đối tác