Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
CẢNG TỔNG HỢP CÁI MÉP (BÀ RỊA - VŨNG TÀU)
08/05/2020

PROJECT: CAI MEP GENERAL PORT

THE OWNER: THUAN HAI CORPORATION

LOCATION: PHU MY TOWN, BA RIA - VUNG TAU PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY AND INSTALLATION OF PHC PILE D600C - D800C - D1000C AND SW1200

CONTRACT VALUE: VND 150,000,000,000


DỰ ÁN: CẢNG TỔNG HỢP CÁI MÉP

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI

ĐỊA ĐIỂM: THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG ĐÓNG CỌC PHC D600C - D800C - D1000C VÀ SW1200

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 150,000,000,000 VNĐ

Đối tác