Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SỐ 7 (SÓC TRĂNG)
02/11/2021

Nhà máy điện gió số 7 (tỉnh Sóc Trăng) sẵn sàng hòa lưới điện quốc gia

PROJECT: SOC TRANG WIND POWER PLANT No.7

CONTRACTOR: HOANG LIEN SON COSTRUCTION CO.,LTD

LOCATION: VINH CHAU TOWN, SOC TRANG PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D300C - D500C

CONTRACT VALUE: VND 22,700,000,000


DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SỐ 7 - SÓC TRĂNG

NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LIÊN SƠN

ĐỊA ĐIỂM: THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D300C - D500C

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 22,700,000,000 VNĐ

Đối tác