Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3 (TRÀ VINH)
24/11/2021

Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3 || Tewc.com.vn

PROJECT: DUYEN HAI 3 THERMAL POWER PLANT

MAIN CONTRACTOR: CHENGDA (CHINA)

LOCATION: DUYEN HAI TOWN, TRA VINH PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D600C - D800C

COMPLETED QUANTITY: 60,000m

CONTRACT VALUE: VND 93,000,000,000


DỰ ÁN: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3

NHÀ THẦU CHÍNH: CHENGDA (TRUNG QUỐC)

ĐỊA ĐIỂM: THỊ XÃ DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D600C - D800C

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 60,000m

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 93,000,000,000 VNĐ

Đối tác