Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi

Bài viết

Bài viết

TÀI CHÍNH

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An (TDCLA) luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với năng lực tài chính luôn tăng trưởng ổn định cả về doanh thu và lợi nhuận trong hơn 10 năm qua.
Image

SẢN XUẤT

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An (TDCLA) gồm 04 nhà xưởng sản xuất sản phẩm, tương ứng với 04 giai đoạn đầu tư. toàn bộ nhà xưởng đều được trang bị thiết bị đồng bộ và hiện đại. dây chuyền sản xuất công nghiệp 02 ca/ngày (duy trì liên tục 24/24), với tổng công suất nhà máy có thể...
Image

NHÂN LỰC

Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An (TDCLA) luôn định hướng doanh nghiệp phát triển trên cơ sở nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ quản lý và kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực phụ trách. Trình độ công nhân lành nghề được duy trì và đào tạo nâng cao...
Image

KINH NGHIỆM

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An (TDCLA) với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành bê tông ứng lực trước, cùng dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ và hiện đại luôn đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của đối tác về chất lượng kỹ thuật sản phẩm và cả về tiến độ công suất lớn.
Image

Đối tác