Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
CẢNG HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ PHÚ QUỐC (KIÊN GIANG)
08/05/2020

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc dự kiến hoàn thành vào quý 3.2021

PROJECT: PHU QUOC INTERNATIONAL PASSENGER TERMINAL

MAIN CONTRACTOR: TRUONG SON CONSTRUCTION CORP.

LOCATION: PHU QUOC ISLAND, KIEN GIANG PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D600C - D1000C

COMPLETED QUANTITY: 18,000m

CONTRACT VALUE: VND 57,000,000,000


DỰ ÁN: CẢNG HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ PHÚ QUỐC

NHÀ THẦU CHÍNH: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

ĐỊA ĐIỂM: ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D600C - D1000C

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 18,000m

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 57,000,000,000 VNĐ

Đối tác