Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY THÉP POSCO SS-VINA (BÀ RỊA - VŨNG TÀU)
05/05/2020

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH POSCO VIETNAM

PROJECT: POSCO VN SS-VINA STEEL PLANT

THE OWNER: POSCO - VIETNAM

LOCATION: TAN THANH DISTRICT, BA RIA - VUNG TAU PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D400B - D500B - D600B

COMPLETED QUANTITY: 70,000m

CONTRACT VALUE: VND 76,000,000,000


DỰ ÁN: NHÀ MÁY THÉP POSCO SS-VINA

NHÀ THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 4

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D400B - D500B - D600B

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 70,000m

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 76,000,000,000 VNĐ

Đối tác