Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY GIẤY LEE & MAN (HẬU GIANG)
08/06/2017

Công ty Giấy Lee & Man

PROJECT: LEE & MAN PAPER PLANT

THE OWNER: LEE & MAN - VIETNAM

LOCATION: CHAU THANH DISTRICT, HAU GIANG PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D400A - D500A

COMPLETED QUANTITY: 60,000m

CONTRACT VALUE: VND 25,000,000,000


DỰ ÁN: NHÀ MÁY GIẤY LEE & MAN

CHỦ ĐẦU TƯ: LEE & MAN VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D400A - D500A

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 60,000m

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 25,000,000,000 VNĐ

Đối tác