Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (AN GIANG)
08/06/2017

PROJECT: LONG XUYEN CITY WASTE WATER TREATMENT PLANT (AN GIANG PROVINCE)

MAIN CONTRACTOR: BACH DANG 4 CORP.

LOCATION: LONG XUYEN CITY, AN GIANG PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D400A

COMPLETED QUANTITY: 30,000m

CONTRACT VALUE: VND 14,500,000,000


DỰ ÁN: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (AN GIANG)

NHÀ THẦU CHÍNH: CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 4

ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D400A

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 30,000m

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 14,500,000,000 VNĐ

Đối tác