Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
ĐƯỜNG DÂY 220kV KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC (KIÊN GIANG)
03/11/2021

Vượt sóng, gió đưa đường điện 220kV ra Phú Quốc

PROJECT: KIEN BINH - PHU QUOC 220kV ELECTRIC NETWORK

CONTRACTOR: LUNG LO CONSTRUCTION CORP.

LOCATION: KIEN LUONG DISTRICT & PHU QUOC ISLAND, KIEN GIANG PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF PHC PILE D600C - D700C - D800C

COMPLETED QUANTITY: 130,000m

CONTRACT VALUE: VND 225,000,000,000


DỰ ÁN: ĐƯỜNG DÂY 220kV KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC

NHÀ THẦU CHÍNH: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN KIÊN LƯƠNG VÀ ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 130,000m

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP CỌC PHC D600C - D700C - D800C

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 225,000,000,000 VNĐ

Đối tác