Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
DI CHUYỂN NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON MỚI (BÀ RỊA - VŨNG TÀU)
08/05/2020

Di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

PROJECT: BASON SHIPYARD NEW PLANT

THE OWNER: DEPARTMENT OF MILITARY INDUSTRIES AND MANUFACTURE

LOCATION: TAN THANH DISTRICT, BA RIA - VUNG TAU PROVINCE

WORK ITEM: SUPPLY OF

  + PHC PILE D400B - D500A - D600C - D700C

  + SHEET PILE SW500B

COMPLETED QUANTITY: 160,000m

CONTRACT VALUE: VND 168,000,000,000


DỰ ÁN: DI CHUYỂN NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BASON MỚI

CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: CUNG CẤP

  + CỌC PHC D400B - D500A - D600C - D700C

  + CỌC VÁN SW500B

KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH: 160,000m

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 168,000,000,000 VNĐ

Đối tác