Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG TP.HCM (TP.HCM)
08/06/2017

Nhà thầu chính: Tổng Công ty XD Số 1 (CC1)

Địa điểm:  Huyện Bình Chánh - TP.HCM

Nội dung công việc: Cung cấp cọc PHC D500A

Giá trị hợp đồng: VND 12,000,000,000 VNĐ

Đối tác