Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
SẢN XUẤT

MẶT BẰNG TỔNG THỂ KHO THÀNH PHẨM NHÀ MÁY SẢN XUẤT

CÔNG SUẤT CHI TIẾT TỪNG LOẠI SẢN PHẨM 

1. Cọc ống BTLT ứng lực trước:  300 - 350 sản phẩm/ngày, tương đương 4,000 mét dài/ngày.

2. Cọc ván BTCT ứng lực trước: 600 mét dài cọc các loại/ngày.

3. Cọc vuông BTCT: 1,500 mét dài cọc các loại/ngày.

4. Cột điện ly tâm tiền áp: 80 - 100 sản phẩm các loại/ngày.

5. Cấu kiện BTCT đúc sẵn khác: 50 - 80 sản phẩm các loại/ngày. 

PHÂN XƯỞNG 1: 

SẢN XUẤT CỌC ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC [D300mm - D500mm]

CÔNG SUẤT: 300 - 350 sản phẩm cọc các loại/ngày [tương đương 5,000 mét dài cọc các loại/ngày].

SẢN XUẤT CỘT ĐIỆN LY TÂM TIỀN ÁP [6m - 22m]

CÔNG SUẤT: 100 - 1250 sản phẩm cột điện các loại/ngày

  

PHÂN XƯỞNG 2 VÀ 3: 

SẢN XUẤT CỌC ỐNG ỨNG LỰC TRƯỚC D500 - D1200 

  

PHÂN XƯỞNG 4: 

SẢN XUẤT CỌC VÁN ỨNG LỰC TRƯỚC VÀ CỌC VUÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

 

ĐÁP ỨNG GIAO HÀNG ĐƯỜNG SÔNG VÀ ĐƯỜNG BỘ 

HỆ THỐNG CẨU THÁP PHỤC VỤ GIAO HÀNG CÔNG SUẤT LỚN VÀ LIÊN TỤC

 

Đối tác