Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
dịch vụ
GIỚI THIỆU VỀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP

Với những dây chuyền sản xuất được đầu tư mới, đồng bộ, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên trình độ cao, phong cách làm việc & phục vụ chuyên nghiệp; Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng cao của Qúy khách về sản phẩm bêtông các loại.

Với những dây chuyền sản xuất được đầu tư mới, đồng bộ, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên trình độ cao, phong cách làm việc & phục vụ chuyên nghiệp; Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng cao của Qúy khách về sản phẩm bêtông các loại.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chúng tôi luôn dựa trên tiêu chí hàng đầu là chất lượng sản phẩm phải đi đôi cùng sự thỏa mãn

Image
Image

Với những dây chuyền sản xuất được đầu tư mới, đồng bộ, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên trình độ cao, phong cách làm việc & phục vụ chuyên nghiệp; Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng cao của Qúy khách về sản phẩm bêtông các loại.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chúng tôi luôn dựa trên tiêu chí hàng đầu là chất lượng sản phẩm phải đi đôi cùng sự thỏa mãn của khách hàng về cung cách phục vụ. Đó cũng chính là phương châm hoạt động của Công ty.

Việc xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn về cơ cấu tổ chức, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ.

Image
Image

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chúng tôi luôn dựa trên tiêu chí hàng đầu là chất lượng sản phẩm phải đi đôi cùng sự thỏa mãn của khách hàng về cung cách phục vụ. Đó cũng chính là phương châm hoạt động của Công ty.

Đối tác