Chất lượng vững bền
niềm tin mãi mãi
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN SẢN PHẨM

1. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỌC ỐNG BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

    CỌC PC THEO TIÊU CHUẨN JIS A 5335 - 1987

 

2. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỌC ỐNG BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

    CỌC PHC THEO TIÊU CHUẨN JIS A 5373 - 2010

 

 

3. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỌC ỐNG BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

    CỌC PC/ PHC THEO TIÊU CHUẨN TCVN 7888 - 2014

 

 

4. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CỌC VÁN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

    CỌC VÁN SW THEO TIÊU CHUẨN JIS A 5373 - 2010

 

 

5. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM DẦM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

    DẦM BÊ TÔNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 9114 - 2002

 

 

Đối tác